Curriculum vitae

Név:Dr. Albert Sándor
Születési hely, idő:Baja, 1949. november 26.
Munkahely:Szegedi Tudományegyetem
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
H-6722 SZEGED, Egyetem u. 2-4. Hungary.
Telefon, fax:(36-62) 45-42-43.
E-mail:albert@lit.u-szeged.hu vagy linguist@freemail.hu

Tanulmányok:

Középiskola: III. Béla Gimnázium, Baja (1964-1968).  [Elmosódó emlékeim három „bélás” tanárról]
Egyetem: József Attila Tudományegyetem, Szeged, orosz-francia szak (1969-1974).

Munkahelyek:

Tóth Kálmán Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola: orosz-francia szakos tanár (1973 -1978),
József Attila Tudományegyetem, Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék:
- tanársegéd (1978-1980)
- adjunktus (1980-1989)
- docens (1989 óta)
- habilitált docens (2000 óta)

Kandidátusi értekezés: "Az ekvivalencia mint fordításelméleti kategória" (1989).
Habilitációs értekezés: "Fordítás és filozófia" (2000).

Tanított egyetemi tárgyak: általános és francia nyelvészet, szintaxis, szemantika, mai
francia stilisztika, a fordítás elmélete és gyakorlata, nyelvfilozófia.

Kutatási terület: fordításelmélet, fordításfilozófia, a fordítási tevékenység tudományfilozófiai aspektusai, nyelvfilozófia, fordításkritika.

Tagság: 
- a "Perspectives: Studies in Translatology" c. dán folyóirat (Museum Tusculanum Press, Copenhagen) szaktanácsadói testületének tagja, 1991 óta,
- a "Fordítástudomány" c. folyóirat szerkesztő bizottsági tagja, 1999 óta,
- a Magyar Tudományos Akadémia "Fordításelméleti Munkabizottságának" tagja 1993 óta

Részletesebb adatok és publikációs jegyzék: www.linguasoft.hu/Albert oldalon.